Bezpieczeństwo Depozytu

Fundusz Gwarancyjny dla Inwestorów

Dom Maklerski Dif Broker S.A. przechowuje depozyty swoich Klientów oddzielnie od swoich środków finansowych w banku depozytariuszu, ma to na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa depozytów Klientów i jest to regulowane obowiązującym prawem. Skutkuje to tym, iż nasza ewentualna upadłość, nie ma żadnego wpływu na depozyty Klientów. Środki Klientów przechowywane są w banku depozytariuszu na koncie, DIF Broker - Klienci.

Bank depozytariusz jest członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Deponentów i Inwestorów. Wstrzymanie płatności czy też przymusowa likwidacja, nie miałyby wpływu na papiery wartościowe, które zostałyby zwrócone klientom. Gdyby jednak bank nie był w stanie zwrócić przechowywanych lub zarządzanych przez siebie papierów wartościowych, Fundusz pokryje ich wartość do kwoty 25 000,00 EUR na jednego klienta.

Więcej informacji:

System rekompensat wprowadzony został do portugalskiego porządku prawnego w ramach implementacji Dyrektywy 97/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 roku w sprawie systemu rekompensat dla inwestorów.

Investor Compensation Scheme (Participating Entities - Lista uczestników), pełen tekst: Legislation - Download version pdf

CLOSE